Rezervační - poptávkový formulář

Vyplnění tohoto formuláře Vás nezavazuje k odběru výše uvedených poskytovaných služeb. Jedná se pouze o základní komunikační nástroj.

 

Kompletní text souhlasu

Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší firmou) společností Autoskla WRCar-servis, a. s. se sídlem Plzeň, Nepomucká 784/120, PSČ 326 00, IČ: 26343860 která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů firmou Autoskla WRCar-servis, a. s., zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.